Μαθήματα σπουδών

Το έργο έχει ως αποτέλεσμα μια ολοκληρωμένη πορεία μελέτης που συνδέει τον κοινωνικό σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς, την ανάπτυξη της κοινότητας και την παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία, προσαρμοσμένο τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε μη ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του τομέα παροχής υπηρεσιών και παράγεται σε οκτώ γλώσσες σε εθνικά προσαρμοσμένες εκδόσεις. Θα διατεθεί στο κοινό ως MOOC και Κέντρο Γνώσης.

Το μοντέλο κοινής μάθησης στο CISCOS δημιουργεί νέες εμπειρίες και ιδέες για τους συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο συνδυασμού της ακαδημαϊκής κατάρτισης και της πρακτικής εφαρμογής της ένταξης και της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε μια διαδικασία για καλύτερη ενσωμάτωση των τοπικών συστημάτων υπηρεσιών.

Οι εκδόσεις των στοιχείων του προγράμματος σπουδών στα Αγγλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Ελληνικά, Ουγγρικά και Σλοβενικά διευκολύνουν τη χρήση του υλικού που αναπτύχθηκε στο έργο σε ένα ευρύ και καλά δοκιμασμένο πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα από τα τρία στοιχεία του προγράμματος σπουδών, επιλέξτε ένα από το μενού πλοήγησης.