Στοιχείο προγράμματος σπουδών 2

Το στοιχείο προγράμματος σπουδών 2 του προγράμματος σπουδών CISCOS ασχολείται με την «Κοινοτική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις της στους παρόχους υπηρεσιών» με τις ακόλουθες διαστάσεις:

  • Κατανόηση βασισμένη στα δικαιώματα για τις «κοινότητες φροντίδας»
  • Κοινωνική κοινότητα και πολιτικό έδαφος
  • Αξιολόγηση των κοινοτικών δομών, των συνθηκών ζωής και των δεξιοτήτων
  • Ρόλοι και ευθύνες των παρόχων υπηρεσιών σε μια προσέγγιση ανάπτυξης της κοινότητας
  • Οργάνωση και ενδυνάμωση της κοινότητας

Το υλικό του προγράμματος σπουδών 2 θα δημοσιευθεί σύντομα μέσω αυτού του ιστότοπου και του EASPD E-Learning Hub.