Στοιχείο προγράμματος σπουδών 3

Το στοιχείο προγράμματος σπουδών 3 του προγράμματος σπουδών CISCOS ασχολείται με την «Υιοθέτηση μοντέλων χωρίς αποκλεισμούς σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες» με τις ακόλουθες διαστάσεις:

  • Πρότυπα υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς για παιδιά (πρώιμη παρέμβαση  – και προσχολική ηλικία)
  • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο με προσέγγιση ζωής
  • Μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης
  • Μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς για υπηρεσίες στέγασης και υποστηριζόμενης διαβίωσης
  • Μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς για την υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία

Το υλικό του προγράμματος σπουδών 3 βρίσκεται υπό ανάπτυξη και θα δημοσιευτεί μέσω αυτού του ιστότοπου και του EASPD E-Learning Hub μετά.