Εναρκτήρια συνάντηση CISCOS στη Ζίγκεν (Γερμανία)

Στις 05 και 06 Μαρτίου 2018, εκπρόσωποι και των εννέα εταίρων του έργου συναντήθηκαν στο AWO Bildungszentrum στο Netphen-Deuz κοντά στη Ζίγκεν για να συζητήσουν το πλαίσιο του έργου και να συμφωνήσουν για τα πρώτα βήματα προς το πρόγραμμα σπουδών και επιμέρους στοιχεία του CISCOS.

Ο κεντρικός στόχος για το 2018 θα είναι η ανάπτυξη του πρώτου στοιχείου του προγράμματος σπουδών που θα επικεντρώνεται στο «Σχεδιασμός προσεγγίσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τις επιπτώσεις στους παρόχους υπηρεσιών», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων διαστάσεων:

  • Σχεδιασμός δομών και εννοιών
  • Δομές συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες και των οργανισμών τους
  • Ευαισθητοποίηση
  • Προσβάσιμη υποδομή
  • Υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς για το ευρύ κοινό

Το στοιχείο του προγράμματος σπουδών θα αναπτυχθεί κυρίως από το Κέντρο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Γερμανία) και το CUDV Draga (Σλοβενία).