2η συνάντηση των εταίρων του έργου στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

Από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία). Ο διοργανωτής ήταν ο σλοβενικός συνεργαζόμενος οργανισμός CUDV Draga. Ως αποτέλεσμα μπορεί να δηλωθεί ότι τα σεμινάρια κατάρτισης για το πρώτο στοιχείο του προγράμματος σπουδών πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε όλες τις χώρες εταίρους. Η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του προγράμματος CISCOS στα αγγλικά καθώς και στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2019. Οι εμπειρίες των εταίρων του έργου θα ενσωματωθούν στην περαιτέρω εξέλιξη.