3η συνάντηση των εταίρων του έργου στη Σεβίλλη (Ισπανία)

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη (Ισπανία) από τις 26 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης. Τα σεμινάρια για το δεύτερο στοιχείο του προγράμματος σπουδών πραγματοποιήθηκαν επίσης με επιτυχία σε όλες τις χώρες εταίρους. Η ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του προγράμματος CISCOS στα αγγλικά καθώς και στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2020. Οι εμπειρίες των εταίρων του έργου θα ενσωματωθούν στην περαιτέρω εξέλιξη.