Ο ιστότοπος CISCOS είναι πλέον διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες του έργου

Ο ιστότοπος του έργου CISCOS είναι πλέον διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες του έργου. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες του έργου σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλέον διαθέσιμες σε άτομα σε όλες τις χώρες εταίρους στη δική τους γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους εταίρους του έργου και τους συντονιστές.