Εταίροι του project

Κέντρο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Γερμανία)

Το Κέντρο Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Κοινωνικών Υπηρεσιών (ZPE) είναι ένα επιστημονικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Ζίγκεν που βρίσκεται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Γερμανία). Από την ίδρυσή του το 1997, έχει γίνει ένα αναγνωρισμένο διεπιστημονικό επιστημονικό ερευνητικό κέντρο που ασχολείται με την έρευνα και τη συμβουλευτική στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πολιτικής. Το ZPE έχει καλές διασυνδέσεις με φορείς κοινωνικής εργασίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο, το ZPE συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες και έχει εμπειρία στην ερευνητική συνεργασία. Στο έργο CISCOS το κέντρο ενεργεί ως συντονιστής εταίρος.

Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε Άτομα με Αναπηρίες (Βέλγιο)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε Άτομα με Αναπηρίες (EASPD) αντιπροσωπεύει περίπου 11.000 υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις αναπηρίες. Ο κύριος στόχος της EASPD είναι να προωθήσει την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες μέσω αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας συστημάτων υπηρεσιών. Η EASPD και τα μέλη της έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν μοντέλα καλών πρακτικών για την προώθηση του σεβασμού, της ένταξης, των δικαιωμάτων που βασίζονται στην αποτελεσματική συμμετοχή και της πλήρους ιδιότητας του πολίτη για όσους υποστηρίζει, ακολουθώντας τις αρχές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η EASPD και τα μέλη της έχουν μακροχρόνια συνεργασία καθώς και συνεργασίες με οργανώσεις εξυπηρετούμενων, εργοδότες, πανεπιστήμια και ερευνητές, παρόχους εκπαίδευσης και αρχές σε όλα τα επίπεδα.

Οικονομική Σχολή της Βαρσοβίας (Πολωνία)

Η Σχολή Οικονομικών της Βαρσοβίας είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο οικονομικών στην Πολωνία και ένα από τα κορυφαία οικονομικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Η SGH ιδρύθηκε το 1906 ως το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο οικονομικών και διοίκησης στην Πολωνία. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την επιχειρηματική κοινότητα που διευκολύνουν τη διεξαγωγή ερευνητικών έργων. Η SGH κατατάσσεται ως το κορυφαίο ερευνητικό πανεπιστήμιο της Πολωνίας στις οικονομικές επιστήμες, με το βαθμό αριστείας που απονέμεται από το Υπουργείο Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (Ισπανία)

Το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης είναι ένα ίδρυμα «Δημοσίου Δικαίου», που ιδρύθηκε το 1505 και το δεύτερο μεγαλύτερο ισπανικό πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών του. Η ακαδημαϊκή του προσφορά περιλαμβάνει πτυχία σε Βιο-υγειονομικά, Επιστημονικά, Τεχνολογικά, Ανθρωπιστικά και κοινωνικά πεδία σπουδών, καθώς και εξειδικευμένα και προχωρημένα μαθήματα κατάρτισης που εγκρίθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης. Εκτός από αυτήν την εκπαιδευτική προσφορά, το Πανεπιστήμιο διατηρεί ακαδημαϊκές συνεργασίες και συνεργασίες μέσω ανταλλαγών με 850 ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από δύο χιλιάδες μαθητές εισερχόμενων και εξερχόμενων ανταλλαγών παρακολουθούνται κάθε χρόνο.

Το Health & Territory Research (HTR) είναι μια καινοτόμος, διεθνής και διεπιστημονική ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης, που αποτελείται από γεωγράφους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, ψυχολόγους και στατιστικολόγους που ερευνούν την αστική υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και γεωγραφικές της συνθήκες. Το HTR ειδικεύεται στη διεξαγωγή αντιπροσωπευτικών ερευνών για τον πληθυσμό, στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων, σε επιτόπιες μελέτες και στη χρήση εργαλείων χωρικής ανάλυσης, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία επιστημονικών στοιχείων και στη διάδοσή τους μέσω εκδόσεων υψηλού αντίκτυπου. Έχουμε επίσης εμπειρία συνεργασίας με σημαντικούς συνεργάτες από τη δημόσια διοίκηση, ιδιωτικές εταιρείες, επιστημονικές κοινότητες και συλλόγους ασθενών.

CUDV Draga (Σλοβενία)

Το CUDV Draga («Κέντρο εκπαίδευσης, εργασίας και φροντίδας Draga) ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ως οργανισμός ομπρέλα για κατάρτιση, εκπαίδευση, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση για περισσότερα από 450 παιδιά, εφήβους και ενήλικες με μέτριες, σοβαρές και βαριές μαθησιακές δυσκολίες και αισθητηριακές διαταραχές. Ο κύριος στόχος του CUDV DRAGA είναι να δώσει σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ευκαιρίες να μάθουν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Hand in Hand Foundation (Ουγγαρία)

Το Hand in Hand Foundation εργάζεται για τη δημιουργία μιας κοινότητας, στην οποία τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, από την ίδρυσή του το 1993. Το Ίδρυμα ως άμεσος πάροχος υπηρεσιών προσεγγίζει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους με τη νομική βοήθεια και την υπηρεσία πληροφοριών, το σύστημα του κατά των διακρίσεων, την υπηρεσία διαμεσολάβησης στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζει επίσης το έργο των επαγγελματιών μέσω επαγγελματικών εκπαιδεύσεων, παρέχει μεθοδολογική υπηρεσία σε οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και βοηθά οικογένειες και επαγγελματίες που επηρεάζονται με διάφορες δημοσιεύσεις.

Πόλη του Λουντ (Σουηδία)

Το Lund είναι μια πόλη στη νότια Σουηδία και έχει περίπου 90.000 πολίτες. Η πόλη είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Lund στην κομητεία Skåne.

Παναγία Ελεούσα (Ελλάδα)

Το Παναγία Ελεούσα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Ο οργανισμός έχει δημιουργήσει δομές και έχει υλοποιήσει καινοτόμες δράσεις (εγκαταστάσεις υποστηριζόμενης διαβίωσης, συμβουλευτικό σταθμό, πολιτιστικός σύλλογος, 2 εκθεσιακούς χώρους-μαγαζάκια, Ναυταθλητικό κέντρο, Περιβαλλοντικό κέντρο κ.α.). Παρέχει εκπαίδευση, δια βίου φροντίδα, επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την κοινωνική αποκατάσταση, την ένταξη, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ψυχολογική υποστήριξη σε 160 άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες και στις οικογένειές τους δωρεάν.

Ομοσπονδία αναπηρίας της Ιρλανδίας (Ιρλανδία)

Το DFI είναι ο εθνικός φορέας ομπρέλα για εθελοντικούς οργανισμούς αναπηρίας στην Ιρλανδία, με περισσότερους από 130 συνεργαζόμενους οργανισμούς που εκπροσωπούν όλες τις πτυχές της αναπηρίας. Ο κύριος στόχος του DFI είναι να ωφελήσει την κοινότητα υποστηρίζοντας τη συνεισφορά, προστατεύοντας τα δικαιώματα και δίνοντας αξία στους ρόλους των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, ενθαρρύνοντας την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Το DFI παρέχει πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη, δικτύωση, υπεράσπιση και εκπροσώπηση, έρευνα / ανάπτυξη πολιτικής / υλοποίηση και διαχείριση και ανάπτυξη οργανισμού.