Projekt partnerek

Centre for Planning and Evaluation of Social Services (Németország)

szociális szolgáltatások tervezésének és értékelésének központja (ZPE) a Siegen-i Egyetem tudományos központja, amely Észak-Rajna – Vesztfália (Németország) területén található. Az 1997-es létrehozása óta elismert interdiszciplináris tudományos kutatóközponttá vált, amely a szociális munka, az oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika területén kutatást és konzultációt folytat. A ZPE szorosan kapcsolódik a szociális és szociális munka szereplőivel regionális és nemzeti szinten. Nemzetközi szinten a ZPE részt vesz európai és más nemzetközi kutatási tevékenységekben és tapasztalattal rendelkezik a kutatási együttműködésben. A CISCOS projektben a központ koordináló partnerként működik.  

European Association of Service Provides for Persons with Disabilities (Belgien)

A fogyatékossággal élő személyek szolgáltatóinak európai szövetsége (EASPD) mintegy 11.000, fogyatékos embereket érintő szolgáltatást képvisel Európában. Az EASPD fő célja, hogy hatékony és magas színvonalú szolgáltatási rendszerek révén elősegítse a fogyatékos személyek lehetőségeinek kiegyenlítését. Az EASPD és tagjai elkötelezettek arra, hogy a bevált gyakorlatok modelljeit felhasználják és fejlesszék annak elősegítése érdekében, hogy tiszteletben tartsák a beilleszkedést, a tényleges részvételen alapuló jogokat és a teljes állampolgárságot az általa támogatott személyek számára, az ENSZ CRPD-ben foglalt elveket követve. Az EASPD és tagjai hosszú távú együttműködést és partnerséget alakítanak ki a felhasználói szervezetekkel, munkáltatókkal, egyetemekkel és kutatókkal, oktatási szolgáltatókkal és hatóságokkal minden szinten. 

Warsaw School of Economics  (Lengyelország) 

A Varsói Közgazdaságtudományi Iskola Lengyelország legrégebbi gazdasági egyeteme és Európa egyik vezető gazdasági egyeteme. Az SGH-t 1906-ban alapították, mint első közgazdasági és közigazgatási egyetemet Lengyelországban. Szoros kapcsolatot tart fenn az üzleti közösséggel, amely megkönnyíti a kutatási projektek végrehajtását. Az SGH Lengyelország gazdasági tudományok legfontosabb kutatási egyeteme, a Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium által odaítélt kiválósági fokozattal.

Sevillai Egyetem (Spanyolország)

Sevilla Egyetem egy „közjogi” intézmény, amelyet 1505-ben alapítottak, és hallgatói száma szerint a második legnagyobb spanyol egyetem. Tudományos ajánlata magában foglalja a bio-egészségügyi, tudományos, technológiai, humanista és társadalmi tanulmányok területét, valamint a Sevillai Egyetem által jóváhagyott szakértői és továbbképző tanfolyamokat. Ezen oktatási ajánlat mellett az egyetem akadémiai és cserekapcsolatot folytat 850 intézménnyel szerte a világon. Évente több mint kétezer bejövő és kimenő cserediákkal foglalkznak.

CUDV Draga (Szlovénia)

A CUDV Draga-t („ Draga Oktatási, Munkaügyi és Gondozási Központ”) a Szlovén Köztársaság kormánya hozta létre, mint ernyő szervezet képzési, oktatási, foglalkozási, egészségügyi és rehabilitációs tevékenységekhez. Tevékenységeik során több mint 450 gyermek, serdülő és felnőtt, közepesen súlyos, súlyos valamint súlyos tanulási és szenzoros károsodásokkal élő személyekkel foglalkoznak. A CUDV DRAGA fő célja, hogy lehetőséget adjon a értelmi fogyatékossággal élők embereknek tanulásra, edzésre, munkavégzésre és az életminőségük javítására.

Kézenfova Alapítvány (Magyarország)

A Kézenfogva Alapítvány 1993-as megalapítása óta egy olyan társadalom megvalósításán fáradozik, amelyben a fogyatékossággal élő emberek méltóságteljesen élhetnek .Az Alapítvány közvetlen szolgáltatóként a fogyatékossággal élő embereket és családtagjaikat jogi segítség és információs szolgáltatás útján érinti el, és diszkriminációellenes jelzőrendszerével, munkaerő-piaci közvetítő szolgáltatással is támogatja az érdeklődőket. Szakmai továbbképzésen keresztül támogatja a szakemberek munkáját, módszertani szolgáltatást nyújt a szociális szolgáltató szervezetek számára, és különféle publikációkkal segíti az érintett családokat és szakembereket. 

Lund City (Svédország)

Lund egy Svédország déli részén fekvő város, körülbelül 90 000 lakosa van. A város Lund önkormányzatának fővárosa Skåne megyében. 

Panagia Eleousa (Görögország)

A Panagia Eleousa szervezet értelmi és társult fogyatékossággal élő személyek számára nyújt szolgáltatásokat. A szervezet struktúrákat hozott létre és innovatív intézkedéseket hajtott végre (támogatott életvitel, tanácsadó állomás, kulturális klub, 2 kiállítóterem-üzlet, hajózás mint sport, környezetvédelmi központ stb.). Oktatást, egész életen át tartó gondozást, szakképzést és tanácsadást támogató szolgáltatásokat nyújt. Emellett rehabilitációt, befogadást, személyes és társadalmi képességek fejlesztését, valamint pszichológiai támogatást nyújt a hozzájuk kapcsolódó 160 értelmi  fogyatékossággal élő személynek és családjának.

Disability Federation of Ireland (Írország)

Írország Fogyatékosügyi Szövetsége a önkéntes alapon szerveződő fogyatékossággal kapcsolatos szervezetek nemzeti ernyőszervezet Írországban, több mint 130 társult szervezettel, amely a fogyatékosság minden szempontját képviseli. A DFI fő célja a közösség javát szolgálni azáltal, hogy támogatja a hozzájárulást, megóvja a jogokat és értékeli a fogyatékos emberek közösségben betöltött szerepét, ösztönözve azok teljes körű részvételét a társadalomban. A DFI információt, képzést és támogatást, hálózatépítést, érdekképviseletet és képviseletet, kutatást és politikai fejlesztést / végrehajtást, valamint szervezeti és irányítási fejlesztést nyújt.