Prace nad CE3 i spotkanie projektowe w Warszawie w czerwcu 2020

W tej chwili nasi polscy i węgierscy partnerzy opracowują trzeci element programu nauczania CISCOS. Następnie wszyscy partnerzy dostosują  program do swojego kontekstu krajowego i przetłumaczą. Po zaadoptowaniu programu we wszystkich krajach partnerskich odbędą się seminaria testujące materiał.

Po przetestowaniu krajowej i uniwersalnej wersji materiału CE 3 partnerzy projektu spotkają się w  Warszawie (Polska) w czerwcu 2020 r. Tam omówimy doświadczenia związane z nowym elementem programu nauczania i będziemy pracować nad jego ukończeniem. Ponieważ CE 3 jest naszym ostatnim elementem, jego ukończenie to duży krok w kierunku kompleksowego programu nauczania CISCOS.  Program będzie miał wszystkie trzy zakładane elementy.