Element 1

Pierwszy element kursu edukacyjnego CISCOS dotyczy „Podejścia planistycznego w zakresie wdrażania Konwencji ONZ i jej skutków dla dostawców usług” w następujących obszarach:

  • Struktury i koncepcje planowania
  • Struktury uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz organizacji, do których przynależą
  • Podnoszenie świadomości
  • Dostępna infrastruktura
  • Usługi włączające dla ogółu społeczeństwa

Już wkrótce za pośrednictwem tej strony internetowej oraz E-Learning Hubu EASPD zostanie opublikowany materiał dotyczący elementu 1.