Element 3

Trzeci element kursu edukacyjnego CISCOS dotyczy „Przyjmowania modeli włączających w organizacjach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych” w następujących obszarach:

  • Modele usług włączających dla dzieci (w wieku przedszkolnym i wcześniejszym)
  • Kształcenie włączające w szkole w perspektywie całego życia
  • Włączające modele szkolenia zawodowego i zatrudnienia
  • Włączające modele usług mieszkaniowych i wsparcia dla mieszkańców
  • Włączające modele wsparcia dla osób starszych z niepełnosprawnością

Po zakończeniu prac nad elementem 3, za pośrednictwem tej strony internetowej oraz E-Learning Hubu EASPD, zostanie opublikowany stosowny materiał.