O CISCOS

Projekt CISCOS jest odpowiedzią na wyzwania związane z innowacyjnością, przed którymi stoją podmioty sektora usług dla osób niepełnosprawnych. Zarówno Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jak i unijna strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 są ucieleśnieniem „zmiany paradygmatu”, polegającej na odejściu od działań charytatywnych i rozwiązań medycznych wobec niepełnosprawności, na rzecz podejścia zakorzenionego w prawach człowieka („paradygmat włączenia społecznego”).

W warunkach ograniczeń ekonomicznych rosną niepewności dotyczące strategii wdrażania. Dotyczy to zarówno samorządów lokalnych, jak i – w jeszcze większym stopniu – podmiotów świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych. Jedni i drudzy zmagają się bowiem ze zmieniającym się otoczeniem społecznym, które domaga się nowych form lokalnej współpracy międzysektorowej, kompleksowych rozwiązań na potrzeby świadczenia usług oraz odpowiednich procesów transformacyjno-organizacyjnych.

W tym kontekście, w ramach projektu CISCOS, opracowany zostanie międzynarodowy kurs szkoleniowy dla personelu organizacji świadczących usługi dla niepełnosprawnych, samorządów lokalnych i studentów uczelni wyższych. Konsorcjum projektu tworzą organizacje z dziewięciu krajów europejskich.