Prvo – začetno srečanje CISCOS v Siegenu (Nemčija)

Petega in šestega marca 2018 so se predstavniki vseh devetih projektnih partnerjev sestali na AWO Bildungszentrum v Netphen-Deuzu pri Siegenu, kjer so razpravljali o načrtu projekta in se dogovorili o prvih korakih učnega načrta in programu usposabljanja CISCOS.

Osrednji cilj za leto 2018 je razvoj prvega elementa učnega načrta (curriculum element 1 – CE 1), ki se  osredotoča na »Načrtovanje pristopov za izvajanje Konvencije o pravicah invalidov in njenih posledic za ponudnike storitev«, vključno z naslednjimi področji:

  • Načrtovanje struktur in konceptov
  • Strukture udeležbe invalidov in njihovih organizacij
  • Ozaveščanje
  • Dostopna infrastruktura
  • Vključujoče storitve za širšo javnost

Omenjeni element učnega načrta bosta razvijala predvsem Center za načrtovanje in vrednotenje socialnih storitev (Nemčija) in CUDV Draga (Slovenija).