2. srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani (Slovenija)

Od 21. do 23. januarja 2019 je v Ljubljani (Slovenija) potekalo drugo srečanje projektnih partnerjev. Organizator je bila slovenska partnerska organizacija CUDV Draga. Kot rezultat je mogoče ugotoviti, da so bili seminarji za usposabljanje pri prvem elementu učnega načrta uspešno (curriculum element 1 – CE 1) izvedeni v vseh partnerskih državah. Zaključek prvega dela programa CISCOS v angleščini in v jezikih projektnih partnerjev je predviden za sredino leta 2019. Izkušnje projektnih partnerjev bodo vključene v nadaljnji razvoj.