3. srečanje projektnih partnerjev v Sevilli (Španija)

Tretje srečanje projektnih partnerjev je potekalo od 26. do 27. septembra 2019 v Sevilli (Španija), ki ga je gostila univerza v Sevilli. V vseh partnerskih državah so uspešno potekali tudi seminarji s področja drugega elementa učnega načrta (curriculum element 2 – CE 2 ). Zaključek drugega dela gradiva CISCOS v angleščini in v jezikih projektnih partnerjev je predviden v začetku leta 2020. Izkušnje projektnih partnerjev bodo vključene v nadaljnji razvoj projekta.