Projektni partnerji

Center za načrtovanje in vrednotenje socialnih storitev (Nemčija)

Center za načrtovanje in vrednotenje socialnih storitev (ZPE – Centre for Planning and Evaluation of Social Services) je znanstveno središče Univerze v Siegenu, ki se nahaja v Severnem Porenju – Vestfaliji (Nemčija). Od ustanovitve leta 1997 je z razvojem postal priznano interdisciplinarno znanstveno raziskovalno središče, ki se ukvarja z raziskavami in posvetovanjem na področju socialnega dela, izobraževanja, zdravstva in socialne politike. ZPE je uspešno povezan z izvajalci socialnega dela na regionalni in nacionalni ravni. Na mednarodni ravni je ZPE vključen v evropske in druge mednarodne raziskovalne dejavnosti in ima izkušnje na področju raziskovalnega sodelovanja. V projektu CISCOS omenjeni center deluje kot partner koordinator.

Evropsko združenje storitev za invalide (Belgija)

Evropsko združenje ponudnikov storitev za invalide (EASPD) predstavlja približno 11.000 storitev po vsej Evropi na vseh področjih invalidnosti. Glavni cilj EASPD-ja je spodbujati izenačevanje možnosti za invalide z učinkovitimi in visokokakovostnimi storitvenimi sistemi. EASPD in njegovi člani se zavezujejo, da bodo uporabljali in razvijali modele dobrih praks za spodbujanje spoštovanja ter vključenosti in pravic, ki temeljijo na učinkoviti udeležbi ter enakopravnem državljanstvu tistih, ki jih podpirajo, v skladu z načeli, ki jih določa UN-CRPD (Konvencija o pravicah invalidov). EASPD in njegovi člani razvijajo in ohranjajo dolgoročno sodelovanje ter partnerstvo z različnimi organizacijami, ki skrbijo za uporabnike, delodajalci, univerzami in raziskovalci, izvajalci izobraževanj ter političnimi predstavniki na vseh ravneh.

Varšavska ekonomska šola (Poljska)

Varšavska ekonomska šola je najstarejša ekonomska univerza na Poljskem in ena vodilnih ekonomskih univerz v Evropi. SGH je bila ustanovljena leta 1906 kot prva javna univerza za ekonomijo in management na Poljskem. Ohranja tesne povezave skupnostjo v smislu razvijanja poslovnega, ekonomskega področja (»poslovna skupnost«) z namenom izvajanja raziskovalnih projektov. SGH je kot poljska raziskovalna univerza uvrščena na prvo mesto s področja pokrivanja gospodarskih ved, oceno odličnosti pa ji je podelilo Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo.

Univerza v Sevilli (Španija)

Univerza v Sevilli je institucija »Javnega prava«, ustanovljena leta 1505 in po številu študentov druga največja španska univerza. Njena akademska ponudba vključuje diplome iz bio-sanitarnega, znanstvenega, tehnološkega, humanističnega in socialnega študijskega področja, pa tudi tečaje strokovnega in nadaljevalnega usposabljanja, ki jih je potrdila univerza v Sevilli. Poleg te izobraževalne ponudbe univerza na akademskem področju in partnerski izmenjavi sodeluje s 850 institucijami po vsem svetu. Vsako leto se na univerzi izmenja več kot dva tisoč študentov.

»Health & Territory Research« (HTR) je inovativna, mednarodna in interdisciplinarna raziskovalna skupina univerze v Sevilli, ki jo sestavljajo geografi, urbanisti, okoljevarstveniki, psihologi in statistiki, ki raziskujejo zdravje mesta in njegove socialno-ekonomske, okoljske in geografske razmere. HTR je specializirana za izvajanje reprezentativnih raziskovanj na področju prebivalstva, statističnih analiz podatkov, terenskih študij in uporabe različnih orodij za analizo prostora. Ta raziskovanja prispevajo k ustvarjanju znanstvenih dokazov in njihovemu širjenju z objavami v vplivnih publikacijah. Imajo tudi izkušnje s sodelovanjem s pomembnimi partnerji na področju javne uprave, zasebnih podjetij, znanstvenih organizacij in združenj pacientov.

CUDV Draga (Slovenija)

CUDV Draga (Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga) je bil ustanovljen s strani Vlade Republike Slovenije kot organizacija za usposabljanje, izobraževanje, poklicno usposabljanje ter zdravstveno varstvo in rehabilitacijo za več kot 450 otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi učnimi, gibalnimi in senzoričnimi ovirami ter zdravstveni težavami. Glavni cilj CUDV DRAGA je omogočiti osebam z motnjami v duševnem razvoju, da se učijo, usposabljajo, delajo in izboljšajo njihovo kakovost življenja.

Fundacija Hand in Hand (Madžarska)

Od ustanovitve leta 1993 naprej si Fundacija Hand in Hand prizadeva za oblikovanje skupnosti, v kateri lahko invalidi dostojno živijo. Fundacija kot neposredni ponudnik storitev je dostopna invalidom in njihovim družinam s svojo pravno pomočjo in informacijami, močnim proti diskriminacijskim sistemom in posredovanjem storitev na trgu dela. Prav tako podpira delo strokovnjakov na področju strokovnih usposabljanj, nudi metodološke storitve tako organizacijam kot izvajalcem socialnih storitev ter pomaga družinam in strokovnjakom s pomočjo njihovega vpliva v različnih publikacijah.

Mesto Lund (Švedska)

Lund je mesto na jugu Švedske in ima približno 90.000 prebivalcev. Mesto je glavno mesto občine Lund v okrožju Skåne.

Panagia Eleousa (Grčija)

Panagia Eleousa ponuja storitve za osebe z motnjami v duševnem razvoju in sorodnimi motnjami. Organizacija ustvarja strukture in izvaja inovativne akcije (storitve za pomoč pri bivanju, svetovalnica, kulturni klub, 2 razstavni prostori-trgovine, navtični šport, okoljski center itd.). Zagotavlja brezplačno izobraževanje, dolgotrajno oskrbo, poklicno usposabljanje in svetovalne storitve. Njihov namen je socialna rehabilitacija in vključevanje, razvoj osebnih in socialnih veščin ter psihološka podpora 160 osebam z motnjami v duševnem razvoju in sorodnimi motnjami ter njihovim družinam.

Irska invalidska federacija (Disability Federation of Ireland – DFI,  Irska)

DFI je nacionalni krovni organ za prostovoljne invalidske organizacije na Irskem, ki ima več kot 130 pridruženih organizacij, ki zastopajo vse vidike invalidnosti. Glavni cilj DFI-ja je, da prispeva k zaščiti pravic in vrednotenju vlog ljudi z invalidnostjo v skupnosti ter spodbudi njihovo čim boljšo participacijo v družbi. DFI zagotavlja informacije, usposabljanje in podporo, mreženje, zagovorništvo in zastopanje, raziskovanje in razvoj / izvajanje na področju politike ter organizacijo in razvoj upravljanja.