Učni Element 1

Učni element 1 usposabljanju CISCOS obravnava »Načrtovanje pristopov za izvajanje Konvencije o pravicah invalidov ZN in njenih posledic za ponudnike storitev“ z naslednjimi področji:

  • Načrtovanje struktur in konceptov
  • Strukture udeležbe invalidov in njihove organizacije
  • Ozaveščanje
  • Dostopna infrastruktura
  • Vključujoče storitve za širšo javnost

Gradivo učnega elementa 1 bo kmalu objavljeno na tem spletnem mestu in v centru za e-učenje EASPD.