Učni Element 2

Učni element 2 usposabljanja CISCOS obravnava „Razvoj Skupnosti in njegove posledice za ponudnike storitev“ z naslednjimi področji:

  • Razumevanje „skupnostne skrbi“ na podlagi pravic
  • Družbena skupnost in politična pristojnost
  • Ocenjevanje skupnostnih struktur, življenjskih razmer in spretnosti
  • Vloge in odgovornosti ponudnikov storitev v razvoju skupnostnega pristopa
  • Organizacija in krepitev vloge skupnosti

Gradivo učnega elementa 2 bo kmalu objavljeno prek tega spletnega mesta in spletne strani EASPD za e-učenje.