Učni Element 3

Učni element 3 usposabljana CISCOS obravnava „Sprejetje vključujočih modelov v organizacijah, ki nudijo storitve invalidom“ z naslednjimi področji:

  • Vključujoči/inkluzivni modeli storitev za otroke (zgodnje otroštvo in predšolsko obdobje)
  • Vključujoče/inkluzivno izobraževanje v šoli  – pristop nadaljnje življenjski poti
  • Vključujoči/inkluzivni modeli poklicnega usposabljanja in zaposlovanja
  • Vključujoči/inkluzivni  modeli gospodinjskih in stanovanjskih podpornih storitev
  • Vključujoči/inkluzivni modeli za podporo starejšim invalidnim osebam

Gradivo učnega elementa 3 je trenutno v pripravi in bo objavljeno prek tega spletnega mesta in spletne strani EASPD za e-učenje.