Kick-off möte i Siegen (Tyskland)

Företrädare för projektets alla nio partners träffades den 5-6 mars 2018 vid AWO Bildungszentrum i Netphen-Deuz nära Siegen för att diskutera projektplanen och komma överens om de första stegen i CISCOS projektet och kursen.

Det centrala målet för år 2018 är utvecklingen av den första delkursen som kommer att fokusera på ”Metoder för att planera och implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt dess konsekvenser för tjänsteleverantörer”, inklusive följande dimensioner:

  • Planeringsstrukturer och koncept
  • Strukturer för deltagande för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer
  • Medvetandegörande
  • Tillgänglig infrastruktur
  • Inkluderande tjänster för allmänheten

Delkursen kommer huvudsakligen att utvecklas av Center for Planning and Evaluation of Social Services (Tyskland) och CUDV Draga (Slovenien).