Det andra mötet för projektets partners i Ljubljana (Slovenien)

Den 21 – 23 januari 2019 ägde det andra mötet med projektets parters rum i Ljubljana (Slovenien). Arrangören var den slovenska partnerorganisationen CUDV Draga. Bland resultaten märks att utbildningsseminarierna för den första delkursen framgångsrikt genomfördes i alla partnerländer. Slutförandet av den första delen av CISCOS-programmet på engelska, såväl som alla projektets språk, är planerat till mitten av år 2019. Erfarenheterna från projektets partners, kommer att integreras i den vidare utvecklingen av materialet.