Det tredje projektmötet hålls i Sevilla (Spanien)

Det tredje mötet med projektets partners ägde rum i Sevilla (Spanien) den 26 – 27 september 2019. Universitetet i Sevilla var värd för mötet. Seminarierna om materialet till den andra delkursen hölls också framgångsrikt i alla länder där det finns partners. I början av år 2020 planeras CISCOS andra delkurs att slutföras på engelska och på projektets andra språk. Erfarenheterna från projektets partners, kommer att integreras i den vidare utvecklingen av materialet.