Utveckling av CE 3 och projektmöte i Warszawa i juni 2020

Våra polska och ungerska partners tar för närvarande fram materialet till den tredje delkursen i CISCOS. Därefter kommer alla partners att anpassa materialet till sina nationella sammanhang och översätta det till sina språk. Därefter kommer det nya materialet att testas vid seminarier i projektets olika länder.

Efter seminarierna kommer alla partners i projektet att träffas i Warszawa i juni 2020. Där kommer vi att diskutera erfarenheterna från den nya delkursen och arbeta med att slutföra den. Eftersom CE 3 är vår sista delkurs, är det ett stort steg mot den integrerade CISCOS-kursen. Den kommer att bestå av alla tre delkurser.