Det fjärde mötet med alla projektpartners äger rum som en videokonferens den 18 och 19 juni, på grund av den pågående COVID 19-pandemin

På grund av den pågående COVID-19-pandemin, kunde det fjärde mötet med projektpartnerna inte äga rum i Warszawa som planerat. Istället hölls mötet den 18 och 19 juni online som videokonferens. Oaktat dagens situation, fortskrider arbetet i projektet framgångsrikt. De flesta av projektpartnerna kunde hålla testseminarier med material för delkurs 3 online eller med närvarande som kallats in på kort varsel.