Delkurser

Inom ramen för projektet ska det tas fram en utbildning som integrerar inkluderande social planering, samhällsutveckling och inkluderande tjänster för personer med funktionsnedsättning. Kursen är anpassad till både akademiska och icke-akademiska miljöer. Totalt skapas nio nationellt anpassade versioner på projektets partners olika språk. Materialet kommer att göras tillgängligt för allmänheten via en lärplattform.

CISCOS målgrupper är leverantörer av tjänster till personer med funktionsnedsättning i kommunala verksamheter samt till universitetsstuderande. Integreringen av de olika målgrupperna i en gemensam inlärningsmiljö kan bidra till att integrera högre utbildning och praktiska krav.

Versioner av delkurserna på engelska, tyska, polska, spanska, svenska, grekiska, ungerska och slovenska underlättar användningen av materialet som utvecklats i projektet i ett brett och väl testat sammanhang.

För ytterligare information om de tre delkurserna, se under respektive delkurs i navigeringsmenyn.