Delkurs 1

CISCOS delkurs 1 handlar om ”Metoder för att planera införandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt konsekvenserna för tjänsteleverantörer från följande perspektiv:

  • Planera strukturer och koncept
  • Deltagande strukturer för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer
  • Medvetandegörande
  • Tillgänglig infrastruktur
  • Inkluderande tjänster för allmänheten

Delkurs 1 kommer snart att publiceras på denna webbplats och lärplattformen EASPD E-Learning Hub.