Delkurs 2

CISCOS delkurs 2 handlar om ”Gemenskapsarbete och dess betydelse för leverantörer av faciliteter och tjänster för personer med funktionsnedsättning” från följande perspektiv:

  • Begreppet ”vårdande samhällen” ur rättighetsperspektiv
  • Socialt samhälle och politiskt territorium
  • Samhällets strukturer, levnadsvillkor och färdigheter
  • Tjänsteleverantörernas roller och ansvar i samband med lokal utveckling
  • Samhällsorganisation och ökad delaktighet

Delkurs 2 kommer snart att publiceras på denna webbplats och lärplattformen EASPD E-Learning Hub.