Delkurs 3

CISCOS delkurs 3 handlar om ”Antagande av inkluderande modeller hos leverantörer av tjänster till personer med funktionsnedsättning” från följande perspektiv:

  • Inkluderande servicemodeller för barn (tidig barndom – och förskola)
  • Inkluderande utbildning i skolan genom en livscykelstrategi
  • Inkluderande modeller för yrkesutbildning och anställning
  • Inkluderande modeller för bostäder och hemtjänst
  • Inkluderande modeller för att stödja äldre med funktionsnedsättning

Materialet för delkurs 3 är för närvarande under utveckling och kommer sedan att publiceras via denna webbplats och lärplattformen EASPD E-Learning Hub.