Samarbetspartners

Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (Tyskland)

Centrum för planering och utvärdering av sociala tjänster (ZPE) är ett vetenskapligt centrum vid Universitet i Siegen i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Sedan universitetet grundades år 1997, har det utvecklats till ett erkänt tvärvetenskapligt centrum för forskning och rådgivning inom områdena socialt arbete, utbildning, hälsa och socialpolitik. ZPE ingår i ett nätverk av aktörer inom socialt arbete på regional och nationell nivå. På internationell nivå deltar ZPE i europeisk och annan internationell forskningsverksamhet. I CISCOS-projektet är ZPE samordnande partner.

European Association of Service providers for Persons with Disabilities (Belgien)

Den europeiska sammanslutningen för tjänsteleverantörer till personer med funktionsnedsättning (EASPD) representerar cirka 11 000 tjänster till personer med funktionsnedsättning i Europa. EASPD och dess medlemmar har åtagit sig att använda och utveckla modeller för god praxis för att främja respekt, inkludering och rättigheter enligt principerna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EASPD och dess medlemmar har långsiktigt samarbete och partnerskap med brukarorganisationer, arbetsgivare, universitet och forskare, utbildningsleverantörer och myndigheter på alla nivåer.

Warsaw School of Economics (Polen)

Warszawas Ekonomihögskola är Polens äldsta och ett av Europas ledande handelsuniversitet. Det grundades år 1906 som det första offentliga universitetet för ekonomi och ledning i Polen och upprätthåller nära relationer med näringslivet, vilket underlättar genomförandet av forskningsprojekt. Det är det ledande forskningsuniversitetet i Polen inom området ekonomi och har tilldelats titeln ”Excellence” av det polska ministeriet för vetenskap och högre utbildning.

University of Seville (Spanien)

Universitetet i Sevilla grundades år 1505 och är det näst största spanska universitetet när det gäller antalet studenter. Det akademiska utbudet innehåller kurser inom ett brett spektrum av fält, samt expertkurser och avancerade kurser som stöds av University of Seville. Utöver detta utbildningsutbud, har universitetet akademiska partnerskap och utbytespartnerskap med 850 institutioner runt om i världen. Varje år haruniversitetet mer än två tusen inkommande och utgående utbytesstudenter.

Health & Territory Research (HTR) är en innovativ, internationell och tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid universitetet, som består av geografer, stadsplanerare, miljövetare, psykologer och statistiker som forskar om hälsotillstånd inom tätorter och dess socioekonomiska, ekologiska och geografiska förhållanden. HTR har specialiserat sig på att genomföra representativa befolkningsundersökningar, analysera statistiska data, fältstudier och använda rumsliga analysverktyg. Materialet bidrar till att skapa vetenskaplig kunskap som sprids genom publikationer. Vi samarbetar också med aktörer från offentlig förvaltning, privata företag, vetenskapliga sällskap och funktionshindersföreningar.

CUDV Draga (Slovenien)

CUDV Draga (”Utbildning, arbete och vårdcentrum Draga”) grundades av Sloveniens regering som en paraplyorganisation för utbildning, arbetsträning, hälsovård och rehabilitering för mer än 450 barn, ungdomar och vuxna med olika typer av lärande – och sensoriska funktionsnedsättningar. Syftet med organisationen är att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar möjligheten att lära sig, träna, arbeta och förbättra livskvaliteten.

Hand in Hand Foundation (Ungern)

Stiftelsen Hand in Hand har sedan grundandet år 1993 arbetat för att skapa ett samhälle där personer med funktionsnedsättning kan leva med värdighet. Stiftelsen levererar tjänster till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga genom rättshjälp och informationstjänst, dess signalsystem mot diskriminering, dess medlingstjänst på arbetsmarknaden. Det stöder också yrkesverksamma genom professionella utbildningar.

Lunds kommun (Sverige)

Lunds kommun ligger i södra Sverige. Det bor ca 125 000 invånare här och det innebär att kommunen är den tolfte största i landet. Lund är känt för sitt universitet som grundades år 1666 och som i dag har 40 000 studenter. Hela samhället ska hjälpas åt med att tillgodose rättigheterna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Svenska kommuner har en stor del i det ansvaret.

Panagia Eleousa (Grekland)

Panagia Eleousa tillhandahåller tjänster till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Organisationen har skapat strukturer och genomfört innovativa åtgärder (anläggning för assistentboende, rådgivningsstation, kulturklubb, 2 utställningsrum-butiker, Nautical Sports, Environmental Center, osv). Organisationen tillhandahåller kostnadsfri utbildning, livslång vård, yrkesutbildning och rådgivningstjänster som syftar till social rehabilitering, inkludering, utveckling av personliga och sociala färdigheter och psykologiskt stöd till 160 personer med intellektuella funktionsnedsättningar och till deras anhöriga.

Disability Federation of Ireland (Irland)

Irlands funktionshindersfederation (DFI) är det nationella paraplyorganet för över 130 funktionshindersorganisationer i Irland. Huvudsyftet med DFI, är att bidra till att samhället skyddar rättigheter för personer med funktionsnedsättning och främjar deras fulla deltagande i samhället. DFI erbjuder information, utbildning och stöd, nätverk, representation, forskning och policyutveckling/implementering samt organisations- och ledarskapsutveckling.